Back

По следите на Рилския ревен и Рилската иглика

Properties

Брой желаещи 2

Началото на маршрута започва в източният край на м. Кирилова поляна. Много от приоритетните за опазване видове на територията на ПП “Рилски манастир” са редки или застрашени, и чувствителни към все по-настъпателното човешко въздействие и присъствие.

 

Prices

August 2022

Week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
31 01 Aug 02 Aug 03 Aug 04 Aug 05 Aug 06 Aug 07 Aug
32 08 Aug 09 Aug 10 Aug 11 Aug 12 Aug 13 Aug 14 Aug
33 15 Aug 16 Aug 17 Aug 18 Aug 19 Aug 20 Aug 21 Aug
34 22 Aug 23 Aug 24 Aug 25 Aug 26 Aug 27 Aug 28 Aug
35 29 Aug 30 Aug 31 Aug 01 Sep 02 Sep 03 Sep 04 Sep