По същество дейността предвижда реализиране на мерки, които в максимална степен да позволят и на други заинтересовани организации и институции да ползват опита и установените добри практики от Община Рила и партньорската организация. За популяризиране на добрите примери и постигнати резултати ще бъдат предприети следните инициативи:


1. Разработване на интернет сайт за достъпен туризъм в община Рила- сайтът ще бъде интерактивен и ще дава информация за природните и културни забележителности в общината, места за настаняване и хранене с достъп за хора с увреждания, информация за обучените екскурзоводи за хора с увреждания /електронни визитки на лицата/, туристически пакети за възрастни и деца с увреждания и други модули. Порталът ще предоставя възможности за онлайн резервиране на асистент за туристи с увреждания, , съобразно типа увреждане на туриста, неговите нужди или интереси. Информацията ще бъде двуезична - на български и на английски език, така че ще бъде достъпна и за заинтересовани лица от чужбина, което ще разшири обхвата на целевата група потребители на услугата. Към сайта ще бъде разработено и мобилно приложение. Избраният изпълнител за разработване на уеб порталът ще има задачата да осъществи необходимите дейности за неговото популяризиране и оптимално позициониране в Интернет чрез SEO оптимизация. Освен популяризирането на интернет сайта на проекта, ще се осъществява активен маркетинг в социалните мрежи- изработване и управление на Facebook страница на услугата.

2. Организиране на мащабно събитие за представяне на новата услуга пред заитересованите страни- ще се организира Форум за представяне на новата услуга пред заинтересованите страни и Демонстрационна обиколка. Събитието ще бъде организирано за представители на организации на хора с увреждания, туроператори и журналисти от национални и регионални медии. В рамките на един ден на заинтересованите страни ще бъдат представени дейностите, които са реализирани в рамките на проекта, ще бъде обсъдена иновативната услуга, която предлага Община Рила и ще бъдат представени лицата от целевата група, обучени по проекта. Заедно с обучените екскурзоводи на гостите ще бъде организирана демонстрационна обиколка по местата и забележителностите за хора с увреждания по маршрута Рилски манастир - м-т Кирилова поляна. В местността „Кирилова поляна“ в природен парк „Рилски манастир“ има изградена по предходен проект екопътека с дължина 1,5 км за хора с увреждания . Специалната настилка и нисък наклон лесняват достъпа на хората със специални потребности до природата. Организирането на демонстрационна обиколка ще включва 15 представители на организации за хора с увреждания,15 туроператорски фирми и 6 журналиста за 1 ден като за събитието ще бъде осигурена храна и транспорт на участниците.На събитието всички участници ще получат пакет от информационните и рекламни материали.

3. Изготвяне на рекламни материали в специализирани издания за отдих и туризъм - дейността включва изработването на следните материали:

  • Изготвяне на туристическа брошура– ще бъде представени предлаганата услуга, заедно с възможностите за достъпен туризъм, туристическа екопътека за хора с увреждания, Рилския манастир. Дейността включва дизайн, предпечат, печат. Формат А4; 1 страница, 2 прегъвания, цветни (4+4); хартия- 130 гр. гланц, Съдържание- снимки и текст
  • Изготвяне на 2 рекламни видеоклипа и излъчването им в специализирани телевизии и на сайта на Проекта и Общината. Презентационният пакет от материали ще бъде изпратен на предавания на български и чуждестранни медии, които са тематично насочени към туризъм - Tourism TV, Travel Channel, Travel Television и т. н. Изготвяна на рекламно каре и публикуване в специализирани онлайн туристически справочници.
  • Изработване и поставяне на 2 билборда - на двете отклонения от магистралата за гр. Рила, които ще представят възможностите за достъпен туризъм в Община Рила

Резултат:

  • Изработен и оптимизиран специализиран уеб сайт с информация за услугата Достъпен туризъм в Община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания
  • Изработена facebook страница на иновативната услуга
  • Организирано мащабно информационно събитие за представяне на новата услуга пред заитересованите страни
  • Изготвени рекламни материали на услугата- 2000 броя брошури, 2 рекламни видео клипа и 1 рекламно каре, 2 билборда
  • Широко разпространение и популяризиране на иновативната услуга „Достъпен туризъм в община Рила чрез асистенти на туристи с увреждания“