Изградена е на Кирилова поляна и е с обща дължина 1550 метра. Изработена е подходяща инфраструктура (кътове за отдих, информационни табла и др.). Пътеката е в непосредствена близост до Инфомационния пункт на Природен парк „Рилски манастир“.

Подходящ за хора с тежки физически увреждания. Има достъп за МПС, наличие на информационен център и тоалетна за хора с увреждания.