Дендрологичен маршрут “Бачкова чешма- Гробът на св. Иван Рилски”

Маршрутът е разработен по проект «Дендрологична пътека - пътека на светите места», финансиран от Дарителска програма на FORD и МОТО-ПФОЕ за опазване на природното и културно наследство на България. В рамките на проекта е маркирана дендрологичната пътека и са определени дървесните видове и храстовата растителност в близост до пътеката. Изработени са и са поставени информационни табла. Подготвен е образователен пакет с уроци на различни екологични теми. По този маршрут на сравнително кратко разстояние могат да се видят най- характерните дървесни и храстови вида растящи на територията на парка. Те са обозначени по подходящ начин с информационни табелки, от които могат да се научат наименованията на дървесните и храстови видове на български, латински и английски език. Не е подходящ за хора с тежки физически увреждания.